Live-CD är ett operativsystem som kan startas direkt från datorns dvd/cd-läsare
och användas utan att något behöver installeras på datorn.

Den är användbar till :
- Att felsöka en dator för att avgöra om det är fel på hårdvara eller programvara.
- Rädda data från hårddisken om operativsystemet är skadat eller saknas.
- Prova på ett operativsystem eller program utan att behöva installera något.
- Köra program på ett annat språk / tangentbords
- Använda en dator som saknar hårddisk.

1-  Se till att datorn kan starta med cd.

Det kan vara så att datorn är konfigurerad från början att starta från CD så gör ett försök
och gå till punkt 2 på en gång.

Om inte så starta datorn och läs texten som kommer upp
Det brukar stå något i stil med :
Hit F1 to enter setup.

Man måste vara snabb med att trycka in F1 då.
Det kan vara andra tangenter som 'Delete' eller 'Esc' är ofta förekommande.
Leta igenom setup-valen och ändra i något som heter 'Boot options' 'boot order'
eller liknande.
Flytta om så DVD / CD / removable media / kommer före hårddiskarna.
Välj save och sen skall det gå att starta från CD.
Detta skiljer sig åt mellan datorer så tag gärna en titt i handboken.

2: Starta med live-CD i datorn
Sätt i cd på en gång du slår på strömmen på datorn eller innan du lämnar setup i punkt 1.


3: Det finns det många olika live-cd texten nedan beskriver
Ubuntu 8.04 Desktop 386

Välj språk - Svenska
Välj : - Prova ubuntu utan att göra ändringar på din dator

Nu tar det några minuter innan den startar.
Det går alltid långsammare att starta en live-cd än från hårddisken.
Vill man ha Ubuntu permanet går det att installera på hårddisken genom att klicka på Installera och följa instruktionerna.
Prova på att köra program:
Övre listen till vänster t.ex.
applications - > Spel - > tetravex
Roligt pussel med siffror.


4: Rädda data från hårddisken:
Montera den genom att välja
Place - > Removable media -> ' Något name eller storlek'
hårddisken monteras och motsvarande icon dyker upp på skrivbordet.
Klicka på iconen och du kommer åt innehållet på hårddisken utan att kunna ändra något.
De flesta datorer har ju bara en DVD-brännare och det går ju inte att spara på den när man har startat en live-cd.
Har man tillgång till nätverk och ett konto på en annan maskin så
går det att överföra med
Places->connect to server

5: Avsluta
Klicka på röda knappen upp till höger på skärmen.

Denna text finns på :
http://www.congoed.us/sweden/live/


6: Länkar.
http://www.linux.se
http://www.ubuntu.com/
http://www.linux.org/
http://www.pcbsd.org/
http://www.knoppix.org/