Hej och välkommen till min vykortssite

Tänk på att :
Bättre börda man bär ej på vägen
än mycket mannavett.
Sämre vägkost man ej släpar över fältet
än övermått utav öl.

ur Eddan , Den höges sång

congoed.us